Tarieven en Voorwaarden seizoen 2020-2021

De lesgeldbetaling gaat miv. het seizoen 2020-2021 niet meer in 12 doorlopende termijnen zoals u gewend was.

Miv. september 2020 betaalt u het lesgeld in 10 maandelijkse termijnen gebaseerd op 39 lessen per jaar en een lesprijs van € 20,90 per les van 30 minuten. In de maanden juli en augustus is er geen lesgeldbetaling. U ontvangt daarover nog een persoonlijke e-mail met uitgebreide toelichting.

Privé-les wekelijks Per maand
30 minuten Tot 21 jr. € 81,50
Vanaf 21 jr. € 98,50
45 minuten Tot 21 jr. € 122,00
Vanaf 21 jr. € 148,00
60 minuten Tot 21 jr. € 163,00
Vanaf 21 jr. € 197,00
Duo-les wekelijks Per maand
30 minuten Tot 21 jr. € 54,00
Vanaf 21 jr. € 65,00
45 minuten Tot 21 jr. € 80,00
Vanaf 21 jr. € 97,00
60 minuten Tot 21 jr. € 108,00
Vanaf 21 jr. € 130,00
Privéles los Per Les
30 minuten Tot 21 jr. € 24,00
Vanaf 21 jr. € 29,00
45 minuten Tot 21 jr. € 36,00
Vanaf 21 jr. € 43,50
60 minuten Tot 21 jr. € 48,00
Vanaf 21 jr. € 58,00
Bandcoaching wekelijks Per maand
60 minuten Tot 21 jr. € 56,50
Vanaf 21 jr. € 68,50
Bandcoaching los Per les
Losse les 60 minuten Tot 21 jr. € 15,00
Vanaf 21 jr. € 18,00

Lesvoorwaarden muzieklessen
seizoen 2020–2021

  • De maandtarieven zijn vastgesteld op basis van 39 lessen per jaar en een jaarbedrag dat in 10 maandelijkse termijnen wordt betaald. In de maanden juli en augustus is er geen lesgeldbetaling.
  • Voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen.
  • Voor lessen om de week zijn de tarieven de helft van onderstaande bedragen.
  • Instromen kan iedere eerste les van de maand.
  • Wij volgen zoveel mogelijk de vakanties van de Voorburgse basisscholen.
  • Er zijn 39 lesweken per seizoen, ongeacht de lesdag.
  • Het lesgeld dient op iedere eerste van de betreffende maand overgemaakt worden naar de eigen docent. Betaalgegevens staan in de lesovereenkomst.
  • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting kan de docent de betreffende leerling het recht om de lessen te volgen ontzeggen.
  • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Als er een gaatje is dan zullen wij niet nalaten om dit aan te bieden. Dit kunnen wij niet garanderen.
  • Indien de leerling verhinderd is wordt verzocht dit tijdig te melden bij de eigen leraar.
  • Bij ziekte van de leerling langer dan één maand wordt de betaling van het lesgeld in overleg tijdelijk stopgezet.
  • Bij eventuele verhindering van de leraar wordt voor vervanging gezorgd of de lessen worden ingehaald op een ander tijdstip.
  • De opzegtermijn is twee maanden vanaf de eerste van de nieuwe maand.
  • We doen bij opzegging altijd ons best om zsm. een nieuwe leerling te plaatsen en zodoende de opzegtermijn in te korten.
  • Opzegging kan via een mail naar paul@drumschoolvoorburg.nl

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens

Drumschool Voorburg verzamelt uw contactgegevens en geboortedatum om contact met u te kunnen hebben over de lessen, en voor facturering (de geboortedatum is nodig om vast te stellen of de leerling BTW-plichtig is). We verzamelen uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bij het invullen van de lesovereenkomst, en eventuele toevoegingen en/of wijzigingen die u zelf heeft doorgegeven (bijv. bij verandering van e-mailadres of telefoonnummer).

Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de lesovereenkomst. Als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief van Drumschool Voorburg, blijven uw naam en e-mailadres bewaard tot opzegging van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@drumschoolvoorburg.nl. Drumschool Voorburg zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Drumschool Voorburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail