Tarieven en Voorwaarden

TARIEVEN

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven (pdf)

Voorwaarden

 • Het cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
 • Wij volgen de vakanties van de Voorburgse basisscholen.
 • Er zijn 39 lesweken per seizoen, ongeacht de lesdag.
 • De opzegtermijn is twee maanden vanaf de eerste van de nieuwe maand.
 • We doen bij opzegging ons best om zsm. een nieuwe leerling te plaatsen en zodoende de opzegtermijn in te korten. Dit kunnen wij echter niet garanderen.
 • De tarieven zijn vastgesteld op basis van 39 lessen en 12 maandelijkse betalingen per lesseizoen. De betaling geschiedt zodoende 12 maanden per jaar, ook in de vakanties.
 • Voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen.
 • Het lesgeld dient op iedere eerste van de betreffende maand overgemaakt worden naar de eigen docent. Betaalgegevens en tarieven staan in de lesovereenkomst.
 • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting kan de docent de betreffende leerling het recht om de lessen te volgen ontzeggen.
 • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Als er echter een ander gaatje is dan zullen wij zeker niet nalaten om dit aan te bieden. Dit kunnen wij echter niet garanderen.
 • Indien de leerling verhinderd is wordt verzocht dit tijdig te melden bij de eigen leraar.
 • Bij langdurige ziekte van de leerling wordt de betaling van het lesgeld in overleg stopgezet.
 • Bij eventuele verhindering van de leraar wordt voor adequate vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens

Drumschool Voorburg verzamelt uw contactgegevens en geboortedatum om contact met u te kunnen hebben over de lessen, en voor facturering (de geboortedatum is nodig om vast te stellen of de leerling BTW-plichtig is). We verzamelen uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bij het invullen van de lesovereenkomst, en eventuele toevoegingen en/of wijzigingen die u zelf heeft doorgegeven (bijv. bij verandering van e-mailadres of telefoonnummer).

Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de lesovereenkomst. Als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief van Drumschool Voorburg, blijven uw naam en e-mailadres bewaard tot opzegging van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@drumschoolvoorburg.nl. Drumschool Voorburg zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Drumschool Voorburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail